เลือกปุ่มที่ต้องการเปิด


วิธีการเล่น

  1. คุณต้องเลือกกล่องที่จะเปิด
  2. คลิกที่ปุ่มด่านบนได้เลย
  3. ในกล่องจะเต็มไปด้วย ไอดีแท้ทั้งหมด
  4. ในแต่ละปุ่ม จะเพิ่มโอกาส หรือ ลดโอกาส ก็เลือกเอาน้า !!

โอกาส

  1. 39% = Salt (ไม่ได้อะไรเลย)
  2. 35% = NFA (เปลี่ยนไรไม่ได้)
  3. 15% = SFA (เปลี่ยนได้เกือบหมด)
  4. 10% = SFA Popular (เปลี่ยนได้เกือบหมด)
  5. 1% = UFA (เปลี่ยนได้หมด)
วิธีการแก้ปัญหา เข้าไม่ได้